Vandaag: Internationale Vrouwendag in Teylingen

Vandaag: Internationale Vrouwendag in Teylingen

Internationale Vrouwendag in Teylingen: Barrières Doorbreken & Bruggen Bouwen op 8 maart 2024 is een krachtig evenement voor alle vrouwen in Teylingen om barrières te doorbreken en bruggen te bouwen voor positieve verandering. In het kader van Internationale Vrouwendag 2024 nodigen we vrouwen uit Teylingen en omgeving uit om samen te komen en deel te nemen aan een uniek evenement. Deze bijzondere dag staat in het teken van het versterken van de verbondenheid tussen vrouwen, het in kaart brengen van bestaande initiatieven voor en door vrouwen, inclusief de onbewuste obstakels die nog overwonnen moeten worden, gendergelijkheid, en het identificeren van thema’s die verdere aandacht vragen.

We zijn verheugd jullie uit te nodigen voor een inspirerende bijeenkomst, waarin de burgemeester zal spreken over het belang van inclusiviteit, gendergelijkheid en Internationale Vrouwendag. Daarnaast hebben we speciale gastsprekers die ons meenemen in het thema.

  • Aanvang vanaf 14:30 uur
  • Kosten € 10 p.p.

 

 

Doelstellingen van Internationale Vrouwendag in Teylingen

  • Verbinden van ondernemende en andere vrouwen in Teylingen rond het thema “Barrières Doorbreken & Bruggen Bouwen”
  • In kaart brengen van bestaande initiatieven voor vrouwen en gendergelijkheid in Teylingen (Bruggen), inclusief de onbewuste obstakels (Barrières).
  • Identificeren van thema’s die verder onderzoek of beleid vereisen.
  • Actief betrekken van vrouwen van andere culturen in Teylingen.
  • Na het evenement beschikbaar stellen van visuele posters van het thema (Bruggen en Barrières van Vrouwen in Teylingen).
 

Themas Voor Internationale Vrouwendag in Teylingen:

Stereotypen Uitdagen

Wil jij je inzetten om genderstereotypen te doorbreken? Welke voorbeelden geeft dieper inzicht over hoe onze onbewuste vooroordelen inclusiviteit belemmeren?  

Ondersteunen van Gemeenschappen

Hoe creëren we een gemeenschap waar vrouwen elkaar ondersteunen, elkaar opbeuren en inspireren? 

Ondernemerschap en Innovatie

Stimuleer jij ondernemende en innovatieve projecten? Wat houdt je tegen om risico’s te nemen en partners/ partijen bij je onderneming te betrekken om te kunnen groeien? 

Leiderschapsontwikkeling

Ben je bereid leiderschapsrollen op je te nemen om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden? Neem jij het initiatief, wat houdt je tegen? Hoe investeer jij in je eigen ontwikkeling?

Culturele en Sociale Impact

Ben jij je bewust van de culturele en sociale kwesties in ons regio? Wil je ook door middel van kunst en cultuur helpen de verhalen van vrouwen en inclusiviteit over te brengen?

Voortdurend Leren en Groeien

Omarm jij een mindset van leren en persoonlijke groei? Moedig jij andere vrouwen aan om uitdagingen te zien en grenzen te stellen als kans voor hun groei?

Gezondheid en Welzijn

Geef jij prioriteit aan fysieke en mentale gezondheid? Pleit mee voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen.
Door actief deel te nemen aan deze thema’s, kunnen vrouwen samen barrières doorbreken en bruggen bouwen naar een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het gaat om individuele versterking, die bijdraagt aan positieve verandering.

Tickets

Internationale Vrouwendag in Teylingen: Barrières Doorbreken & Bruggen Bouwen op 8 maart 2024.